Praktische info

Voorschriften, attesten, administratie

Huisartsgeneeskunde vergt vandaag de dag heel wat administratie. Wij proberen deze administratie zoveel mogelijk binnen het kader van een raadpleging te integreren. Concreet betekent dit dat wij telefonische aanvragen voor administratieve zaken wensen te vermijden.

 

Geneesmiddelenvoorschriften

Medicatie kunnen wij enkel afleveren tijdens een consultatie. Gelieve dan ook op consultatie voldoende voorschriften te vragen zodat een redelijke periode kan overbrugd worden. Sinds september 2021 stappen we af van het papieren voorschrift en wordt alles elektronisch voorgeschreven. De patiënt kan op vertoon van zijn/haar eID het voorschrift afhalen in de apotheek. Uw openstaande voorschriften kunt u terugvinden op www.mijngezondheid.be.

 

Aanvragen radiologie, kinesitherapie, thuisverpleging

Dit kunnen wij enkel voorschrijven als de patiënt eerst op raadpleging is geweest. Enkel na de patiënt ondervraagd en onderzocht te hebben, kunnen wij het correcte onderzoek of de correcte behandeling voorschrijven.

 

Pre-operatieve onderzoeken

Indien u geopereerd dient te worden en u in het ziekenhuis een bundeltje voor de huisarts heeft ontvangen, is er steeds ook een klinisch onderzoek nodig. Wij vragen om voor het invullen van de vragenlijst en het onderzoek op raadpleging te komen.

 

Werkongeschiktheidsattesten, attesten voor verzekering, aanvragen verhoogde tegemoetkoming RIZIV, vertrouwelijke attesten mutualiteit, …

Wij vragen om voor deze administratieve zaken op raadpleging te komen.

Helena-platform

Indien voorschriften, attesten of laboresultaten via digitale weg moeten worden bezorgd, kunnen we u deze documenten bezorgen via het Helena-platform, bereikbaar via helena.care. Indien u moeilijkheden ervaart met het inloggen op dit platform, kunt u een stap-voor-staphandleiding hier terugvinden.

GMD

Wat is een GMD?

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen …). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

 

Wat zijn de voordelen?

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Indien u bij één van onze artsen in onze praktijk een GMD geopend of verlengd heeft, gelden deze voordelen automatisch ook bij de andere arts.

 

Hoeveel kost een GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen. Wij kunnen de opening of verlenging van het GMD automatisch met het ziekenfonds regelen zonder dat u hoeft te betalen.

 

Hoe een GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging of tijdens een huisbezoek, vraagt u om een GMD te openen.

 

Wat als u van arts verandert?

Als u een huisarts raadpleegt buiten onze praktijk heeft u geen recht op de voordelen verbonden aan het GMD voor die raadpleging. U kan weliswaar op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan uw nieuwe huisarts dat u verkiest dat hij voortaan uw GMD beheert.

 

Hoe lang blijft een GMD geldig?

Het GMD blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Een GMD geopend op 21 januari 2021 blijft dus geldig tot 31 december 2023.