Nieuwe HAIO

Op 1 oktober 2023 start Evelien Smet als nieuwe HAIO (Huisarts in Opleiding) in de praktijk. Ze blijft
18 maanden en zal zelfstandig werken, onder supervisie van de andere artsen. U kan ook bij haar
afspraken maken.